Slide 1

Bảo hiểm cần có khi đi đường của mọi tài xế - Phí theo quy định Bộ Tài Chính - Miễn phí giao tận nơi.

Bảo Hiểm Bắt Buộc Ô tô

Ấn chỉ điện tử PVI Online

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc Chủ Xe Ô Tô gọi tắt là Bảo hiểm Bắt buộc Ô tô.
Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.


  Biểu phí bảo hiểm bắt buộc

  Xe Không kinh doanh vận tải

  Loại xe Phí chưa VAT Tổng phí
  Xe 4-5 chỗ 437.000 480.700
  Xe từ 6 đến 11 chỗ 794.000 873.400
  Xe 12 đến 24 chỗ 1.270.000 1.397.000
  Xe trên 24 chỗ 1.825.000 2.007.500
  Xe bán tải, pickup, minivan 437.000 480.700

  Xe Có kinh doanh vận tải

  Loại xe Phí chưa VAT Tổng phí
  Xe 4-5 chỗ 756.000 831.600
  Xe 6 chỗ 929.000 1.021.900
  Xe 7 chỗ 1.080.000 1.188.000
  Xe 8 chỗ 1.253.000 1.378.300
  Xe 15 chỗ 2.394.000 2.633.400

  Xe tải

  Loại xe Phí chưa VAT Tổng phí
  Xe dưới 3 tấn 853.000 938.3000
  Xe từ 3 đến 8 tấn 1.660.000 1.826.000
  Xe 8 tấn đến 15 tấn 2.746.000 3.020.600
  Xe trên 15 tấn 3.200.000 3.520.000
  Xe đầu kéo 4.800.000 5.280.000

   Đặt mua Online

   Gửi mặt trước cà vẹt/bảo hiểm cũ