Bảo Hiểm Bắt Buộc Ô tô

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc Chủ Xe Ô Tô gọi tắt là Bảo hiểm Bắt buộc Ô tô.

Đây là loại bảo hiểm mà người chủ xe cần xuất trình cho cảnh sát giao thông khi cần được kiểm tra và là loại bảo hiểm bắt buộc phải có khi tham gia giao thông.

Quy trình mua bảo hiểm

Xử lý bồi thường

Mức bồi thường


Biểu phí bảo hiểm bắt buộc

Xe Không kinh doanh vận tải

Loại xePhí chưa VATTổng phí
Xe 4-5 chỗ437.000480.700
Xe từ 6 đến 11 chỗ794.000873.400
Xe 12 đến 24 chỗ1.270.0001.397.000
Xe trên 24 chỗ1.825.0002.007.500
Xe bán tải, pickup, minivan933.0001.026.300

Xe Có kinh doanh vận tải

Loại xePhí chưa VATTổng phí
Xe 4-5 chỗ756.000831.600
Xe 6 chỗ929.0001.021.900
Xe 7 chỗ1.080.0001.188.000
Xe 8 chỗ1.253.0001.378.300
Xe 15 chỗ2.394.0002.633.400

Xe tải

Loại xePhí chưa VATTổng phí
Xe dưới 3 tấn853.000938.3000
Xe từ 3 đến 8 tấn1.660.0001.826.000
Xe 8 tấn đến 15 tấn2.746.0003.020.600
Xe trên 15 tấn3.200.0003.520.000
Xe đầu kéo4.800.0005.280.000